فرایند سوختن و خلا نسبی

دسته : علمی

آتش به سه ماده نیاز دارد، اکسیژن ، گرما و ماده‌ی سوختی. اگر هریک از مواد وجود نداشته باشد آتش یا فرایند سوختن شکل نمی‌گیرد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک عدد تخم مرغ آب‌پز

سه عدد شمع کوچک به پایه

کبریت یا فندک

بطری با دهانه‌ی کوچک تقریبا به اندازه‌ی قطر تخم مرغ

شرح آزمایش

تخم مرغ آب‌پز شده را پوست بگیرید.

پایه‌های سه شمع را در تخم مرغ فرو کنید و با کبریت شمع‌ها را روشن کنید.

مطابق شکل بطری را به صورت برعکس بگیرید و شمع‌ها را وارد بطری کنید و دهانه‌ی بطری را با تخم مرغ ببندید.

همانطور که مشاهده می‌کنید شمع‌ها خاموش می‌شوند و نیروی تخم مرغ را به داخل بطری می‌کشد.

آنچه اتفاق می افتد

آتش به سه ماده نیاز دارد، اکسیژن ، گرما و ماده‌ی سوختی. اگر هریک از مواد وجود نداشته باشد آتش یا فرایند سوختن شکل نمی‌گیرد. در این آزمایش زمانی که شمع‌ها در داخل بطری محبوس می‌شوند برای روشن ماندن از اکسیژن محدودی که داخل بطری هست تغذیه می‌کنند و زمانی که تمامی مول‌کول‌های اکسیژن محبوس در ظرف ر استفاده می‌کنند و دیگر اکسِزنی باقی نمی‌گذارند خاموش می‌شوند.

کلمه خلا به هر فضایی که فشار آن کمتر از فشار اتمسفر است، اطلاق می‌شود. خلا کامل یا مطلق (فضای تهی از ماده) که در آن ، فضا به کلی عاری از ماده باشد، حالتی است دست نیافتنی.

مولکول‌های گازی که فضای بطری را پر کردند از مولکول‌های اکسیژن و ... ساخته شده‌اند حال اینکه مولکول‌های اکسیژن در فرایند سوختن شمع شرکت می‌کنند و تمام می‌شوند. فضایی که قبلا توسط این مولکول‌های اکسیژن پر شده بود  اکنون خالی است گویی یک خلا نسبی در فضای داخل بطری ایجاد شده است. در این حالت فشار مول‌کول‌های گاز خارج از بطرب از فشار گاز داخل بطری بیشتر است در نتیجه‌ی این فشار بیشتر، هوای خارج از بطری با نیروی زیادی می‌خواهد وارد شود تا جای خالی مولکول‌های اکسیژن تمام شده را بگیرد. حال در سر راه خود تخم مرغ را می‌بیند. این فشار آنقدر زیاد است که تخم مرغ را نیز به داخل بطری می‌کشاند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی