اشیاء لگویی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

اگر لگو در منزل دارید می توانید جدا از بازی کردن با آن ها اشیاء جدیدی را بسازید.

اینجا چند نمونه از آن  به صورت تصویری نشان داده شده است:

انواع گلدان که می توانید درون آنها گلهای زیبا بکارید.

 


قاب عکس های گوناگون که عکس خود یا عکس های خانوادگی را درون آن جای دهید.بازی فکریجا کلیدی


دستبند  و اشیاء دیگری که به راحتی برای خود و اتاق تان بسازید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : بدون اتصال