درخت پاییزی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساخت درخت پاییزی شما به وسایل زیرنیاز دارید:

  • کاغذ کیک
  • قیچی
  • کاغذ پوستی (در اینجا اندازه A1) یا کاغذ های کاهی یا کیلویی که در اندازه A3 هم به فروش می رسد.
  • چسب چوب
  • ماژیک
  • کاغذ یا مقوا( در اینجا اندازهA1 )
  • رنگ گواشابتدا کاغذ های کیک را از وسط به دو نیم کنید و برش بزنید.روی هر نیمه با ماژیک تعدادی رگبرگ بکشید.کاغذ های پوستی را از سمت عمودی کاغذ به صورت عمودی مچاله کنید مانند شکل که فرم تنه درخت را بگیرد. آن ها را بر سطح کاغذ پایه بچسبانید تعداد و طول کاغذ ها به ارتفاع و اندازه درختی که میخواهید کار کنید بستگی دارد.


تعدادی شاخه و ریشه هم برای درخت پاییزی حود بگذارید. می توانید قبل از چسباندن کاغذهایی برای تنه درخت طرح مورد نظرتان را بر روی کاغذ پایه بکشید.تنه درخت را با گواش رنگ آمیزی کنید. برگ ها را بر روی شاخه ها بچسبانید.
 کودکان در این کار با فصل پاییز و تغییراتی که در طبیعت اتفاق می افتد آشنا می شوند. این شیوه کار را برای فصل های دیگر نیز می توانید استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی