دستبند مهره

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

دستبند مهرهبرای ساختن این دستبند شما به مواد زیر نیاز دارید:

  • مفتول
  • مهره های رنگیمفتول را برداشته و مهره ها را یک به یک داخل آن قرار دهید. می توانید آن ها را پشت سر داخل مفتول قرار دهید و یا می توانید برای فاصله ایجاد کردن بعد از قرار دادن هر مهره در داخل مفتول یک گره یا به فاصله کمی پیچ و تاب دادن مفتول  این فاصله را ایجاد کرد که لازم نباشد دستبند را خیلی پر مهره کرد.در نهایت مفتول را به دور دستتان چند دور بپیچانید و اندازه مناسب را جدا کنید و انتهای مفتول را به خود مفتول بپیچانید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال