رنگ آمیزی با لاک

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

تغییر همیشه ایجاد حس خوب در ما می کند مخصوصا که این تغییر همراه  با رنگ های شاد باشد.

در اینجا می خواهیم شما را با چند نمونه از این تغییرات آشنا کنیم.

در صورت داشتن لاک در خانه شما می توانید بعضی از وسایل شخصی خود را رنگ آمیزی کنید و در آن ها تغییر ایجاد کنید مانند:

رنگ آمیزی کلیدها:
رنگ آمیزی  قاب موبایل:رنگ آمیزی پونز و استفاده از این پونز ها بر روی تابلوی  یادآوری  اتاق مطالعه:


پس از کشیدن لاک بر روی اشیاء ،بگذارید خشک شود.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال