قاب عکس،قاب آینه

شرح کاردستی

قاب عکس با شانه تخم مرغبرای ساخت این قاب عکس شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • شانه تخم مرغ
  • چسب مایع
  • قیچی
  • رنگ


یک شانه تخم مرغ  را برداشته و قسمت کاسه ایی آن را یک به یک با قیچی برش دهید. با قیچی ساده یا قیپی دالبری مطابق شکل قسمت بالایی کاسه را به گلبرگ نزدیک کنید.مجددا یک بخش کاسه ایی دیگر را برداشته و برش آن را دوباره تکرار کنید و به فرم اولی که درست کرده اید از مرکز به هم بچسبانید بسته به تعداد برگی که می خواهید گل تان داشته باشد این کار را ادامه دهید با این تفاوت که هر لایه ای که اضافه می کنید با دست فرم دهیدو شکل گلبرگ ها را بسته تر کنید تا به گل طبیعی نزدیک تر شود.در نهایت با اکریلیک یا هر رنگ رنگ دیگر آن را رنگ آمیزی کنید و آن را بر روی سطح قاب آینه یا قاب عکس بچسبانید.