تخم مرغ در آب نمکی شناور است.

دسته : علمی

اگر تخم مرغ را در یک لیوان آب آشامیدنی معمولی رها کنید تخم مرغ در آب فرو می رود و در کف لیوان قرار می گیرید. اما اگر نمک را به آب آشامیدنی معمولی اضافه کنید و سپس تخم مرغ را در آن رها کنید چه اتفاقی می افتد ؟

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد تخم مرغ

آب آشامیدنی

سه عدد لیوان با لبه های بلند

قاشق

نمک

شرح آزمایش

در  هردو لیوان به اندازه ی مساوی آب آشامیدنی بریزید.

در یکی از لیوان ها در حدود 6 قاشق غذاخوری نمک بریزید و با قاشق آب داخل این لیوان را هم بزنید.

سپس به آرامی یک تخم مرغ را در آب آشامیدنی معمولی و تخم مرغ دیگر را در آب نمکی رها کنید.

تخم مرغ شناور در آب نمکی را بردارید و در کف لیوان سوم قرار دهید سپس مقدار از آب نمکی را بر روی تخم مرغ بریزید سپس آب آشامیدنی معمولی را به آب نمکی موجود در ظرف سوم اضافه کنید. چه مشاهده می کنید ؟

آنچه اتفاق می افتد

همانطور که مشاهده می کنید تخم مرغ در آب آشامیدنی معمولی فرو می رود ولی در آب نمکی شناور می ماند. با اضافه کردن آب آشامیدنی معمولی به آب نمکی موجود در ظرف سوم از غلظت نمک موجود در این آب کاسته می شود. در این حالت تخم مرغ کمی در مایع فرو می رود اما بازهم به کف لیوان نمی رسد و شناور است.

چرا؟

همانطور که می‌دانید علت این که اجسام با اندازه یکسان دارای وزن‌های متفاوتی هستند، چگالی است.

 چگالی یک جسم نسبت جرم به حجم آن است یعنی: چگالی= حجم / جرم.  به نظر شما اگر یک سنگ و یک چوب پنبه که اندازه یکسانی دارند (حجم یکسان) را با هم مقایسه کنید کدام یک سنگینتر است؟ مسلما سنگ سنگین تر است زیرا جرم بیشتری دارد. بنابراین می ‌توان گفت که سنگ چگالتر (دارای چگالی بیشتر) از چوب پنبه است زیرا با حجم یکسان جرم بیشتری دارد.

علت اصلی در نتیجه ساختار اتمی، مولکولی و ترکیب‌هایی است که سنگ را تشکیل می‌دهند و باعث می شوند که جرم بیشتری نسبت به چوب پنبه داشته باشد.

به طور مشابه مایعات نیز چگالی دارند. همانطور که در این آزمایش اثبات شد اضافه کردن نمک به آب آشامیدنی باعث می شود که چگالی آب افزایش پیدا کند (چگال تر یا سنگین تر شود). از این جهت تنم مرغ در آب معمولی فرو می رود اما در آب نمکی شناور است. به عبارت بهتر چگالی تخم مرغ از چگالی آب معمولی بیشتر است درنتیجه در آن فرو می رود اما چگالی تخم مرغ از چگالی آب نمکی کمتر است درنتیجه در آب نمکی شناور می ماند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی