فعالیتی برای افزایش تمرکز کودکان

دسته : علمی

این فعالیت علاوه بر قوی کردن به ترتیب دست‌ چپ برای راست دستان و دست راست برای چپ دستان به افزایش تمرکز کودک بسیار کمک می کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید 

دو گیره لباس

دو ظرف کوچک

ماکارونی شکل دار

شرح فعالیت

یکی از ظرف ها را در کنار دست راست خود و ظرف دیگر را در کنار دست چپ خود بگذارید

چندین دانه ماکارونی شکل‌دار بر روی میز بریزید

سعی کنید با استفاده از دست چپ و راست خود و با استفاده از گیره های لباس دانه‌های ماکارونی را گرفته و در داخل ظرف بگذارید.

این فعالیت علاوه بر قوی کردن به ترتیب دست‌ چپ برای راست دستان و دست راست برای چپ دستان به افزایش تمرکز کودک بسیار کمک می کند. این فعالیت را به صورت بازی نیز می توان در آورد به ‌گونه‌ای به طور همزمان  دانه ها را با استفاده از دست چپ و دست راست  داخل ظروف قرار دهند و یا اینکه در زمان محدود این فعالیت را انجام داده و هر کس تعداد دانه های بیشتری در ظرف‌ها قرار داد امتیاز بیشتری را به دست می آورد.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : دانه ها
ایده پرداز : پریسا حسنی