بطری خالی، در واقع خالی نیست

دسته : علمی

این آزمایش یک آزمایش سرگرم کننده است که ثابت می کند که بطری خالی، در واقع خالی نیست و برای پر کردن آن با آب نیاز است که یک راه فرار برای هوا درنظر بگیرید.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو بطری هم اندازه

دو قیف

آب رنگی

یک عدد پارچ

خمیر بازی


شرح آزمایش

دو بطری هم اندازه را کنار هم قرار دهید و بر روی دهانه‌ی هر بطری یک قیف قرار دهید. سپس درب دهانه‌ی یکی از بطری‌ها را که بر روی آن قیف قرار گرفته است را با خمیر بازی ببندید.

به وسیله‌ی پارچ و به مقدار مساوی آب رنگی را در داخل هر دو بطری بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟

آنچه مشاهده می‌کنید

این آزمایش یک آزمایش سرگرم کننده است که ثابت می کند که بطری خالی، در واقع خالی نیست و برای پر کردن آن با آب نیاز است که یک راه فرار برای هوا درنظر بگیرید. اگر بطری بسته شده با خمیربازی به درستی بسته شده باشد و آب زیادی در آن به یکباره ریخته شود، آب فقط باید در بالای قیف بماند و به داخل بطری نفوذ نمی کند. همانطور که مشاهده می کنید، از آنجایی که خمیر بازی کاملا بطری را پلمپ نمی کند، مقدار هوای داخل بطری از آن عبور می کند و از بطری خارج می شود. اما در بطری دیگر که کاملا سر آن باز است آب به سرعت وارد بطری می شود و جای گاز موجود در بطری را می گیرد و هوا داخل بطری نیز به سرعت از دهانه‌ی باز بطری خارج می شود.  این آزمایش فرصتی برای مقایسه سرعت پر کردن دو بطری است درحالی که دهانه‌ی یکی از بطری‌ها به وسیله‌ی خمیربازی بسته شده است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : بطری
ایده پرداز : پریسا حسنی