روز و شب در یک نقاشی

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

خلاقیت در نقاشی رو صفحات کاغذی

شرح کاردستی

 

آنچه نیاز دارید

 

2 عدد بشقاب کاغذی

 

مداد سیاه

 

آبرنگ

 

مداد رنگی

 

پونز

 

قیچی

 

روش کار:

 
  • مرکز دایره یکی از بشقاب های کاغذی را پیدا کنید  با مداد آن را مشخص کنید.


  • یک منحنی روی بشقاب بکشید طوری که شبیه یک تپه باشد. سپس خانه و طبیعت را  را در نیمه‌ی پایینی نقاشی کنید.
 
  • حاشیه‌ی بالایی نقاشی را مشخص کنید و سپس از روی حاشیه ببرید. نیمه‌ی بالایی را کنار بگذارید.
 
  • یک خط روی بشقاب کاغذی دیگر  رسم کنید طوری که بشقاب به دو نیم دایره مساوی تقسیم شود. روی نیمه‌ی بالایی با آب رنگ، خورشید را نقاشی کنید. در این قسمت نقاشی باید به ‌گونه‌ای باشد که صبح را نشان دهد. در نیمه‌ی دیگر باید شب را نقاشی کنید.
  
  • دو بشقاب را روی همدیگر قرار دهی و نقطه‌ی وسط دایره را که قبلا مشخص کرده‌اید با پونز سوراخ کنید به طوری که دو بشقاب به همدیگر متصل شوند. سپس سر تیز پونز را که از پشت بشقاب بیرون آمده است را خم کنید.

 
  • سپس بشقاب زیری را بچرخانید. آسمان نقاشی شما گاهی شب و گاهی روز خواهد بود.
 مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : لولایی
ایده پرداز : پریسا حسنی