فرشته های مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی