حیوانات مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- مقوا

2-رنگ گواش

3- قلمو

4- ماژیک

5-قیچی

6-چسب مایع

مراحل ساخت:

1- دایره ای با قطر 15سانت ببرید 

2- از مرکز  دو خط طبق شکل بکشید و با قیچی روی خط را ببرید و ازدایره جدا کنید.توجه داشته باشید که هر چقدر قطعه ای که جدا می کنید بزرگتر باشد مخروط شما کوچکتر و باریکتر می شود.

3-خط برش داده شده را  چسب مایع بزنید و روی برش دیگر بچسبانید طوریکه یک مخروط درست شود.(طبق شکل)

4-بوسیله گواش و قلمو روی مخروط را با توجه به شخصیت حیوانی نقاشی کنید

5- با استفاده از مقوا برای شخصیت حیوانی گوش-چشم و... بگذارید.برای چشم ها از چشم متحرک عروسک هم می شود استفاده کرد.

6- با ماژیک می توانید سیبیل و یا چشم ها را بکشید.

7- با چسباندن یک چوب پشت آن می توانید صورتک یک شخصیت نمایشی داشته باشید و با آن نمایش بازی کنید 


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی