آدمکهای قاشقی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱۱ سال

ابتداقاشق وچنگال های یکبارمصرف دراختیاربچه ها قرارداده شدو آنها بااستفاده ازخلاقیت خودتصویرسازی کرده وبااستفاده از
چسب حرارتی ودورریختنی ها مثل پارچه،فوم،کاموا،ورنگ گواش وکیلر(جهت تثبیت رنگ)آدمکهای فانتزی درست کردند.

ارائه طرح از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان مرکز فرهنگی هنری فرادنبه ، استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

روش اجرا:


ابتداقاشق وچنگال های یکبارمصرف دراختیاربچه ها قرارداده شدبچه ها بااستفاده ازخلاقیت خودتصویرسازی کرده وبااستفاده ازچسب حرارتی ودورریختنی ها مثل پارچه،فوم،کاموا،ورنگ گواش وکیلر(جهت تثبیت رنگ)آدمکهای فانتزی درست کردند.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : معصومه کیانی
گردآورنده : معصومه کیانی
اجرا کننده : معصومه کیانی