سنگ و رنگ

ساخت تابلو با استفاده از سنگ ها و رنگ آمیزی خلاقانه سنگها

دسته : تزئینی

این آثار که از جمله فعالیتهای خلاق و اثر بخش مراکز فرهنگی و هنری کانون می باشد. نمونه کارهایی است که در این راستا توسط خانم فرزانه کیان مهر از استان آذربایجان شرقی گرد آوری و ارائه می شود که در پرورش خلاقیت و گسترش و تقویت ذوق هنری کودکان و نوجوانان بسیار تاثیر گذار می باشد .

شرح کاردستی