دنیای پسته ها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۵ سال

ارائه طرح : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز جونقان ،استان چهار محال و بختیاری

شرح کاردستی

روش اجرا: ابتدا از اعضاء خواسته شد تا با توجه به فرم پسته محل قرار گرفتن کلاغ را روی سیخ چوبی مشخص نمایند سپس با استفاده از چسب حرارتی ، سیخ و پسته را به هم متصل نمایند ، بعد از اتصال نوبت رنگ آمیزی و تزئینات کلاغ است که با استفاده از رنگ گواش ، بدنه و نوک رنگ آمیزی می شود و با استفاده از مروارید چشم های کلاغ در جای خود قرار میگیرند .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : نوشین فرهادی
گردآورنده : نوشین فرهادی
اجرا کننده : نوشین فرهادی