تاب تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیمواد مورد نیاز:

1-چوب بستنی

2-کنف یا الیاف یا نخ کاموا

3-قیچی

4-چسب چوب( می توانید از چسب حرارتی استفاده کنید)

مقوای قهوه ای و کاغذ قهوه ای(می توانید از مقوا های طرح دار نیز استفاده کنید).

1-ابتدا روی یک مقوا یک مثلث با عرض کمتر از چوب بستنی ها بکشید و یک دایره کوچکتر و سپس آنها را برش بزنید.

2-چسب چوب با مقداری آب مخلوط کنید.تا مقداری رقیق شود ( از چسب حرارتی نیز می توانید استفاده کنید اگر بخواهید کارتان زودتر پیش برود).

3-مقداری از چسب را به صورت طولی به یک طرف چوب بستنی ها بکشید تا چوب ها چسب دار شوند و سپس دو چوب بستنی را از یک طرف به صورت ضربدری بچسبانید و بعد از آن مثلث مقوایی که از قبل آماده کرده اید را به آن بچسبانید(مطابق شکل).

4-و در انتها بر روی دایره صورت دلخواه خود را بکشید و از زیر به مثلث مقوایی بچسبانید(می توانید از صورتک های حیوانی نیز استفاده کنید).

5-با کنف یا نخ می توانید برای آن یک دسته بسازید که بشود به عنوان آویز از آن استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی