گل کاغذ کشی

شقایق نعمانی

شرح کاردستی

ابزار مورد نیاز:

1-کاغذ گراف یا کاغذ کشی

2- قیچی

3-آبرنگ

4-قلمو

5-مداد

6-چسب حرارتی تفنگی

7-کاغذ رنگی زرد


با برش یک دایره از کاغذ رنگی زرد شروع کنید و اطراف آن را برش های کوچک بزنید،همانطور که در پایین نشان داده شده است. یک مرکز به قطر یک سانتی در مرکز وجود دارد که هیچ برشی نمی خورد.

انگشت اشاره خود را در مرکز دایره قرار دهید و سپس تمام قسمت های بیرونی را به سمت بالا بخوابانید این مرکز گل خواهد بود که نشان دهنده پرچم ها است.

یک نوار از کاغذ کشی را ازعرض برش دهید و سپس آن را به چهارقسمت تقسیم کنید.طرح گلبرگ را بر روی کاغذ می کشیم.سپس دور آن را برش می زنیم (برش گلبرگ شبیه آنچه درپایین نشان داده شده است). چهار لایه را هم زمان برش بزنید.

حال پرچم ها را به گلبرگ ها می چسبانیم.و حدود 20ثانیه جازه دهید تا خشک شود.سپس گلبرگ دیگر را در طرف دیگر آن بچسبانید.این کار را تا اتمام گلبرگ ها ادامه دهید (معمولا5 تا 6 گلبرگ استفاده کنید).

در این مرحله، گل تا حدودی شکل مخروطی پیدا می کند. یک انگشت را در مرکز گل قرار دهید تا آن را ثابت نگه دارد و از دست دیگر برای پایین آوردن پایه گلبرگ ها استفاده کنید تا گل باز شود.

سپس، یک برگ پایه را برای گل کاغذی(به رنگ سبز )برش داده مطابق شکل از چسب حرارتی استفاده کنید.وآن را به انتهای گل وصل کنید.


حالا می توانید از آبرنگ هایتان برای اضافه کردن رنگی به گلبرگ ها استفاده کنید.


می توانید ساقه های مفتولی را به گل ها اضافه کنید و سپس آنها را در یک گلدان قرار دهید.

ویا به تنهایی در دیزاین منزل از آن استفاده کنید.