ساز دهنی

گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

لوازم مورد نیاز ساز دهنی:

1-دو عدد چوب بستنی بزرگ

2- دو عدد کش پول (باند لاستیکی)

3-نوار کاغذی همان اندازه چوب بستنی ها

4-دو عدد خلال دندان

روش ساخت  ساز دهنی:

نوار کاغذی را بین دو چوب بستنی ها می گذاریم.

با کش یک طرف آن راببندید .وسپس یک خلال دندان به داخل باند لاستیکی.بکشید. بعد از آن در سمت دیگر یک خلال دندان دیگر و در نهایت با باند کشی آن را ومحکم کنید. (مطابق شکل)

بهتر است که یک خلال دندان را زیر کاغذ و دیگری را روی کاغذ قرار دهید.

سازموسیقی ساده که بچه های می توانند آن را بسازند.

حالا می توانید مانند ساز دهنی به فضای بین سطوح به دمید و موسیقی به نوازید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : کشی