تاج

تولد

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۵ سال
الگو : true

-آشنایی با نمد دوزی در کاردستی
-ایجاد انگیزه و توانایی درساخت کاردستیهای کاربردی و حس خوشایند کارآفرینی
نمونه سازی و اجرا: مژده ذکریاپور مربی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران

شرح کاردستی


نمونه سازی و اجرا: مژده ذکریاپور مربی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران

ابزارو وسایل مورد نیاز:

نمد به رنگهای شاد

کش مو یا تل

قیچی

چسب حرارتی

نخ و سوزن

الگو

بعداز کشیدن و برش الگوها  روی  نمد ،

 ابتدا دور تا دور تاج  را روی نمد میکشیم و برش می زنیم

تور را ببا سوزن کوک زده و می کشیم تا چین بخورد و با استفاده از چسب حرارتی  آن را زیر تاج نمدی نصب کنید. در پایان تاج ساخته شده را روی تل یا کش مو بچسبانید.
ر


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
ایده پرداز : مژده زکریا پور