کرم های رنگارنگ

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا
الگو : true

این کاردستی به رشد خلاقیت کودک کمک می‌کند هم چنین از این کاردستی می‌توان در نمایش‌های عروسکی استفاده کرد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

نی فنری نوشابه

قیچی

ماژیک

چسب حرارتی

مقوا (ترجیحا به رنگ سبز) که آن را به شکل برگ برش زده اید.

روش کار

نی نوشابه ی فنری را از سمتی که فنر ندارد بگیرید و مطابق شکل از طرفی که فنر ندارد برش بزنید. این برش حلالی شکل از فاصله ی حداقل 2 سانتی متر از انتهای نی اغاز شده و در ابتدای قسمت فنری شکل پایان می یابد.

مطابق شکل یک شیار ریز ابتدای قسمت فنری شکل، ایجاد کنید. این قسمت قرار است سر کرم را تشکیل دهد.

قسمت فنری نی را را در دست بگیرید و به صورت یک در میان در شیارهای فنری برش ایجاد کنید.

انتهای نی را (سمتی که فنر ندارد) گرفته و از از داخل قسمت فنری نی که شما در آن برش هایی را ایجاد کرده اید عبور دهید به طوری که  انتهای نی از سر نی خارج شود. مطابق شکل می توانید برای آن چشم و خال هایی روی بدنه بکشید

مطابق شکل کرم را با چسب حرارتی به برگی که با مقوا درست کرده اید بچسبید. حال می توانید از آن در نمایش های عروسکی خود استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نی نوشابه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، متحرک
ایده پرداز : پریسا حسنی