دستمال پشتی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
-مهارتها و توانایی‌های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد..

شرح بازی و سرگرمی

هرچه تعداد بازیکنان در این بازی از چهار نفر بیشتر باشد بازی جذاب تر می‌شود. همه بازیکن‌ها به شکل دایره ورو به داخل روی زمین می‌‌نشینند. یکی از بازیکن‌ها به عنوان گرگ مشخص شده و درحالی ‌که دستمال را در دست دارد دور دایره پشت افراد دیگر می‌چرخد. او باید بدون این که افراد متوجه شوند دستمال را به پشت سر یکی از بازیکنان بیندازد. آن بازیکن باید دستمال را برداشته و دور بازیکنان دیگر به دنبال گرگ بدود تا او را بگیرد.نوع حرکت او باید دقیقاً مانند حرکت گرگ باشد. اگر گرگ مسیرش را از بین بچه‌‌هاانتخاب می‌کند او نیز همان مسیر را برود. اگر موفق به گرفتن گرگ شد گرگ در جای اومی ‌نشیند و او گرگ می‌شود اما اگر بازیکنی که دستمال به پشت سرش افتاده متوجه نشودو گرگ یک دور کامل دور بچه‌ها بچرخد بچه‌ها همه با هم می‌خوانند: «تخم مرغ 

گندیده یکی ز ما رنجیده». در این صورت کسی که متوجه دستمال نشده برمی‌خیزد و در وسط دایره می‌نشیند. این روند تا تمام شدن افراد ادامه می‌یابد تا برنده مشخص شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گلستان ، مازندران
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد دستمال
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی