مازالاخ

فرفره‌ی کاج- مازیراخ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی دقت و هوشیاری تمرکز و توجه را تقویت می‌کندو باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری در زمان کوتاه می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی از وسیله‌ای چوبی شبیه میوه کاج استفاده می‌شود که به آن «مازالاخ » می‌گویند و تقریبا شبیه فرفره‌ها‌ی چوبی عمل می‌کند.برای به چرخش درآوردن مازالاخ ، نخی به طول 80 تا 100 سانتی متر به‌صورت محکم و منظم به دور آن می‌پیچند.

 بازیکن انتهای نخ را در دستش‌گرفته و با کشیدن نخ و چرخاندن مچ دست آنرا رها می‌کند .به این ترتیب نخ به سرعت کشیده می‌شود و مازالاخ دور خودش می‌چرخد و صدای مخصوص به خودش تولید می‌کند.مهارت 

در کشیدن نخ و رها کردنش باعث چرخش بیشتر مازالاخ می‌شود. برنده کسی است که کاجش دیرتر از حرکت بایستد.

نکته : به جای کاج می‌توان از حجم مخروطی شکل چوبی نیز استفاده کرد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- به تعداد بازیکنها کاج
٢-- به تعداد هرکاج ، یک‌متر تا یک مترونیم نخ کلفت (پنبه‌ای)
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی