به پا، بپر

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
قدرت ماهیچه‌ای را تقویت کرده و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد..
دقت و هشیاری را تقویت می‌کندو باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری در زمان کوتاه می‌شود.
تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

در محوطه‌ی بازی، دایره‌ای نسبتاً بزرگ، به شعاع 4 الی 5 متر رسم می‌شود. آنگاه بازیکنان طوری که فاصله‌ی آنان از یکدیگر مساوی باشد ، روی محیط دایره می‌ایستند

یک نفر سرگروه توپی را بر سر طنابی که طول آن تقریباً مساوی با شعاع دایره است ، وصل کرده و سر دیگر طناب را در دست می‌گیرد و در حالی که روی مرکز دایره نشسته طناب را به حالت دورانی می‌چرخاند.(یا یک طناب ساده در دست بگیرد)

به طوری که توپ با فاصله‌ی کمی از سطح زمین بر روی محیط دایره بچرخد و بازیکنان موظفند با دقّت و هوشیاری کامل ، هم‌زمان با رسیدن توپ به نزدیکی پای خود جهش کنند تا جاییکه توپ و طناب از زیر پایشان عبور کند. یعنی سعی بر این داشته باشند که توپ و طناب به پایشان اصابت نکند.

این بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا غافلین از بازی کنار گذاشته شوند تا بالاخره آخرین فرد باقی مانده به عنوان بازیکن هوشیار مشخص می‌گردد.

نکات:

1- در این بازی شعاع دایره و طول طناب به تعداد بازیکنان و ارتفاع توپ دورانی از سطح زمین به سن آنها بستگی دارد.

2- این بازی را می‌توان به شکل دیگری نیز اجرا کرد . بدین ترتیب که به جای آرایش دایره‌ای ، تمامی بازیکنان را در یک ستون آرایش داد و با غلتاندن توپ به سوی ستون بازیکنان را وادار به جهش کرد تا توپ از زیر پایشان بگذرد.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد طناب به طول ۴ الی ۵ متر
٢-یک عدد توپ یا چیزی مشابه آن
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی