خورشید خانم آفتاب کن

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها دسته‌هایشان را به هم داده و یک حلقه بزرگ درست می‌کنند. و دست‌جمعی شعر زیر را می‌خوانند.

 خورشید خانوم آفتاب کن                 یه مشت برنج تو آب کن

 ابرو ببر کوه سیا                                آفتاب بیار به شهر ما

به حق نور مصطفی                             به حق گنبد طلا

به حق فاطمه زهرا                              به حق شاه کربلا

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده :