ماروپله

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتها و توانایی‌های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد..

شرح بازی و سرگرمی

تعدادنفرات بازی محدودیت ندارد.(دو تا پنج نفر) فقط هر بازیکن باید مهره‌ای با رنگ متفاوت داشته باشد تا در صفحه بازی مشخص باشد. صفحه بازی معمولا صد خانه دارد که رنگی رنگی است و پر است از نردبان و مار. 

هر بازیکن به ترتیب و نوبت مهره شانس را را پرتاب می‌کند( تاس می‌ریزد) و به اندازه عددی که مهره نشان می‌دهد، خانه‌های جدول را جلو می‌رود. طبق قانون، اگر شش بیاورد یک دور دیگرهم فرصت تاس انداختن را دارد.

روی این جدول صد خانه‌ای تعدادی نردبان و تعدادی مار طراحی شده است بازیکن اگر مهره‌اش روی پایه نردبان قرار بگیرد می‌تواند از نردبان بالا برود و اگر مهره درخانه‌ای که قسمت سر مار آن در آن قرار دادبنشیند باید در طول بدن مار حرکت کرد و به خانه‌ای که انتهای دم مار در آن قرار دارد برگردد.اگر مهره به خانه رقیب برسد و در آن خانه بنشیندمی تواند مهره رقیب را از بازی خارج کند.

 نکته:

ر عین حال هر بازیکن می‌تواند با هر بار شش آوردن یک مهره دیگرش را هم وارد بازی بکند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- صفحه ماروپله
٢- هر بازیکن ٢ مهره یک رنگ
٣- مهره شانس(تاس)
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی