منچ بازی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

 

این بازی می‌تواند توسط ۲، ۳، یا ۴ بازیکن انجام شود. (یک بازیکن در هر یک از گوشه‌های صفحه مربوط به بازی). 

هر بازیکن ۴ مهره خواهد داشت (تعداده کل مهره‌ها ۱۶ خواهد بود), که در ابتدا ۴ مهره در خانه‌های کناری قرار خواهند گرفت؛ و بازیکنان باید مهره‌های خودرا به انتهای بازی، یعنی ستون‌های عمودی یا افقی مربوط به خود (هم رنگ) برسانند؛ وبرنده بازی فردیست که زود تر از دیگر بازیکنان موفق به تمام کردن مهره‌های خود بشود.مهرها به ترتیب و از بالا به پایین در خانه ای انتهای قرار خواهند گرفت و بعد از رساندن مهره اول نوبت به سه مهره دیگر خواهد بود و مهره ی دوم واردبازی خواهد شد (به ترتیب تا تمام شدن هر چهار مهره) حرکت در این بازی بر مبنای تاس (مکعب) خواهد بود، تعداد تاس۱ عدد می‌باشد. آوردنده عدد ۶ به معنای شروع بازی، و در ادامه بازی وارد کردن مهره‌ها خواهد بود، همچنین بعد از آوردن عدد ۶، بازیکن می‌تواند یک بار دیگر تاس ریخته وبه همین ترتیب ادامه می‌یابد ...

 بعد از وارد کردن به هر خانه مهره بعد اجازه پرشرا در خانه از مهره دیگر را ندارد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- صفحه‌ی منچ
٢- هر بازیکن باید چهار مهره‌ی یک رنگ داشته باشد.
٣- مهره شانس(تاس)
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی