مافیا (یا آدمکش)

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

«دیمیتری دیویدف» به عنوان سازنده این بازی معرفی شده‌است. به گفته‌ی وی، اولین باراین بازی در بهار ۱۹۸۶ در بخش روانشناسی دانشگاه دولتی مسکو بازی شده‌ است در دهه ۱۹۹۰این بازی به اروپا و پس از آن به ایالات متحده آمریکا راه یافت. این بازی (مافیا) در اویل دهه‌‌ی ۸۰ شمسی وارد ایران شد. این بازی تمرین خوبی برای سخنوری وتقویت تفکر انتقادی است.

شرح بازی و سرگرمی


این بازی در دو فاز روز و شب اجرا می شود.دو گروه داریم؛ مافیا (دزد) و پلیس. اول بازی با رأی گیری آغاز شده و یک نفر به نام کدخداانتخاب می‌شود. (کدخدا) خود بازی نمی‌کندو فقط مدیریت بازی را بر عهده دارد. بعد روی کارت‌هایی که به تعداد بازیکن‌هاست می‌نویسد پلیس و به ازای هر 3 کارت یک( دزد یا مافیا) می‌نویسد و بین بازیکن‌ها تقسیم می‌کند.

 کدخدااعلام می‌کند:« شب شده است»، همه می‌خوابند و چشم‌هایشان را می‌بندند. کدخدا اعلام می‌کند «دزد(مافیا) چشمش را باز کند.» دزد بیدار می‌شود و به کدخدا می‌فهماند« که فلانی را بکش»

روز می‌شود و آن فرد حذف می‌شود(کشته می‌شود)بقیه بازیکن‌ها (پلیس‌ها)باید حدس بزنند که مافیا چه کسانی هستند بازیکنان بایستی تمام صحبت‌ها و حرکاتشان را پس کسب اجازه از کدخدا انجام دهند. بدون اجازه کدخدا کسی حق صحبت کردن را ندارد و برای سخنرانی کردن باید از کدخدا اجازه گرفته شود.

در فاز روز پلیس‌ وظیفه دارد جو جلسه را به سمت محکوم کردن فردی که می‌داند مافیاست یا رفع اتهام کردن از کسی که می‌داند شهروند است هدایت کند. بر اساس موقعیت بازی، وی حتی بامعرفی کردن خود به شهروندان می‌تواند برای گفته‌های خود سند قابل قبولی ارائه دهد.اما در این حالت به احتمال زیاد مافیا که از هویت کارآگاه باخبر شده است در شب بعداقدام به ترور وی می‌کند.

بازی به همین روال ادامه می‌یابد این فرآیند شب و روز آنقدر تکرار می‌شود تا یکی از گروه ها ببازد. اگر همه دزدها( مافیاها) مردند، پلیس‌ها برده‌اند و اگر تعداد پلیس‌ها با دزدها(مافیاها )یکی شد، مافیاها برده اند. نمک بازی هم به دعوا و درگیری پلیس‌ها درانتخاب مافیاهاست.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- کاغذ و قلم برای ثبت اسامی توسط سرگروه
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی