مُشاعره

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.
- باعث گسترش دایره لغات و افزایش دامنه آگاهی‌های شعری می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

مُشاعره به معنی مسابقهشعرخوانی ازحفظ است.

این مسابقه می‌تواندبر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد و یا بر اساس شعر(شاعران دیگر) است.

.هر یک از افراد بیتی شعر ازحفظ می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند

اگر بازیکنی که نوبت اوست شعر تکراری بخواند یا زیاد مکث کند بازنده است و در آن دور از بازی حذف می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی