جوانه‌ها

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

بازی جوانه‌ها ،یک بازی قلم‌کاغذی با خواص جالب ریاضی است. این بازی را ریاضی‌دانان دانشگاه کمبریج، جان هورتون کانوی و مایک پترسون در اوایل دهه ۱۹۶۰ (میلادی) ابداع کردند

شرح بازی و سرگرمی

این بازی توسط دو بازیکن انجام می‌شود و با کشیدن چند نقطه بر یک برگ کاغذآغاز می‌شود. بازیکنان به نوبت بازی می‌کنند. در هر نوبت، یک خط بین دو نقطه (و یااز یک نقطه به خودش) کشیده می‌شود و یک نقطهٔ تازه روی خط گذاشته می‌شود. بازیکنانبا قانون‌های زیر محدود شده‌اند:

1- خط‌ها می‌توانند مستقیم یا منحنی باشند، اما نباید خودشان یا خط‌های دیگررا قطع کنند.

2- نقطه جدید نباید روی یکی از نقطه‌های انتهایی خط جدید قرار داده شود. بنابراین هر نقطه جدید خط را به دو پاره‌خط کوتاه تقسیم می‌کند.

3-هیچ نقطه‌ای نباید به بیش از سه خط متصل باشد. در این قانون، خطی که از یک نقطه به خودش کشیده می‌شود به عنوان دو اتصال شمرده می‌شود. همچنین نقطه‌های تازه که روی یک خط کشیده می‌شوند، از پیش دارای دو اتصال در نظر گرفته می‌شوند.

نکته: بازیکن‌ها می‌توانند قبل از بازی باهم قرار بگذارند که بازیکنی که آخرین حرکت را بکند برنده ‌شود.ویا بازیکنی که آخرین حرکت را انجام دهد ببازد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱-یک برگ کاغذ یا مقوا
٢-مداد یا خودکار در رنگ‌های مختلف به تعداد بازیکن‌ها
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی