سه به سه قطار

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت می‌کند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

در اين بازي كه 2 نفره انجام مي‌شود روی مكاني مسطح به ابعاد 30*30 سانتي‌متربه صورت 3 مربع به ابعاد متناسب در داخل هر خط كشيده مي‌شود و هر يك از بازيكنان تعداد 9 سنگ (ریگ)يا شي متفاوت از هم انتخاب نموده و به نوبت  ريگ‌ها را يكي درراس اضلاع و ميانه اضلاع قرار مي‌دهند ، هر گاه 3 ريگ به يك رنگ در يك رديف قرارگيرند قطار گفته مي‌شود و فرد ديگر يك ريگ از دست مي‌دهد اين بازي تا هنگامي كه طرفين  بيش از 3 ريگ در جريان بازي داشته باشند ادامه داد و وقتي بازيكنان به3 ريگ مي‌رسند به آنها (3 پر) گرفته مي‌شود و در اين صورت مجاز هستند ريگ‌هاي خود رابا رعايت نوبت به هر جاي بازي منتنقل نمايند و از قطار زدن حريف جلوگيري نمايند درحالي كه قبل از 3 پر شدن حريف فقط مجاز است يك نقطه به طرفين در صورت امكان جا به جا شود

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- قلم و کاغذ برای رسم صفحه بازی
٢- برای هر کدام از دو بازیکن (٩عدد) سنگ‌ریزه یا (ریگ ) یک شکل یا دو نوع حبوبات مختلف
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی