هدف را بیاب

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این بازی ؛افزایش دقت و تمرکز- درک اهمیت بینایی و تقویت حافظه دیداری است.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی در فضای بسته کلاس یا اتاق انجام می‌شود.

سرگروه (یا مربی) روی تخته چند دایره تو‌در‌تو رسم می‌کند و با گچ رنگی هر کدام از دایره‌ها را به یک رنگ در می‌آورد. هر کدام از دایره‌ها را از کوچک به بزرگ امتیاز‌بندی می‌کند مثلاً داخلی‌ترین دایره 50 امتیاز و بعدی 40 امتیاز و...

این سیبل را می‌توان روی مقوا رسم کرد و روی دیوار اتاق نصب نمود.باید توجه داشت که ارتفاع این سیبل از زمین هم عرض شانه بازیکن‌ها باشد.

در مرحله بعد سر‌گروه یک بازیکن را انتخاب می‌کند یک فاصله مشخص را بین سیبلی که روی تخته رسم کرده تا بازیکن را در نظر گرفته و اجازهمی‌دهد او یک‌بار مسیر را تا هدف برود و برگردد سپس چشم‌های او را بسته و از بازیکن می‌خواهد جلو برود و با انگشت به وسط سیبل ضربه بزند

هر بازیکن می‌تواند دو یا سه بار این کار را انجام دهد و سرگروه امتیازهای مختلفی را که او کسب کرده با هم جمع می‌کند .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- مقوا برای رسم سیبل رنگی
٢- ماژیک یا چند گچ رنگی برای رسم سیبل
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی