پَلان

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

در اين بازي افراد به دو گروه تقسيم و هر گروه سه قطعه سنگ باريک و بلند (حدود 40سانتيمتري) را در يک رديف و به فاصله يک تا 5/1 متري از همديگر قرار داده و بايستي فاصله هر دو گروه مناسب پرتاب سنگ اعضا باشد.

سپس به قيد قرعه يکي از گروه‌ها شروع نموده و هر فرد يک سنگ به طرف سنگ‌هاي تيم مقابل پرتاب مي‌نمايد و اگر يکي از آنها را انداخت سنگ ديگري پرتاب مي‌کند، و همينطور تاآخر همه تيم سنگ‌هاي خود را به سمت هدف پرتاب مي‌کنند.

پس ازآن تيم مقابل به همين روال شروع مي‌کند. هر تيمي که زودتر از ديگري هر سه عدد سنگ کاشته شده را هدف قرار داد، يک امتياز مي‌گيرد و سپس جاي تيم‌ها عوض و بازي از نوآغاز مي‌گردد.


اگرسنگ‌هاي يک گروه سالم ماند و هيچکدام زده نشدند و گروه ديگر هر سه سنگ (نشانه‌اش)افتاد، دو امتياز محسوب و زمين هم جابجا نمي‌شود.

سقف امتياز از قبل مشخص و هر گروهي زودتر به آن سقف برسد، برنده است. اين بازي بيشترتوسط مردان اجرا مي‌شود ولي گاهي زنان نيز مشارکت دارند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : سه قطعه سنگ باریک و بلند (حدود ۴٠ سانتیمتری)
زمان بازی : روز
گردآورنده : زینب نوروزی،کارشناس فن آوری اطلاعات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام