شفته

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

اجرای بازی : محمد رضا پویا مربی فرهنگی واحد سیار روستایی نطنز -قاسم آباد -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چوب یک متری
یک عدد توپ کوچک
زمان بازی : روز