استاد و شاگرد

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
یادگیری و لذت از فعالیت گروهی و مشارکت جمعی و تیمی - تکامل ورشد مهارت های فیزیکی وهماهنگی بین عضلات- رشد و پرورش مهارتهای اجتماعی دربازی های گروهی

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان را در دو گروه موازی و مساوی روبروی هم‌دیگر قرار می‌گیرند و روی زمین جلوی هر گروه را با کشیدن یک خط  روی زمین مرز بندی می‌کنیم.

افراد هر گروه را از یک تا آخرین نفر، شماره‌گذاری می‌کنیم به گونه‌ای که نفر اول هر گروه، مقابل نفر آخر گروه دیگر قرار بگیرد.

سه توپ یک اندازه را انتخاب کرده یکی را نزدیک ردیف اول بازیکن‌ها و توپ دوم را نزدیک ردیف بازیکن‌های گروه دوم قراربدهید و توپ سوم را وسط زمین بازی بگذارید (فاصله دو ردیف بازیکن‌ها بهتر است از10 متر بیشتر باشد.

حالا رهبر گروه ( هدایت کننده‌ی بازی) در محوطه می‌ایستد و شماره‌ای را با صدای بلند اعلام می‌کند، مثلاً: 6

 بلافاصله بازیکنان شماره 6 هر دو گروه با سرعت به طرف توپ خودشان می‌دوند تا آن را با دست لمس کنند، هر کدام زودتر این کار را انجام بدهد، استاد و آن دیگری شاگرد است.
 - دو بازیکن در کنار توپ وسط قرار می‌گیرند. استاد یک سری حرکات نرمشی یا نمایشی را می‌گوید و شاگرد باید آن حرکات را اجرا کند (برای جذاب تر شدن بازی می توان از استاد خواست حرکات نمایشی را اجرا کند و شاگرد بعد از او همان حرکات را تقلید کند.)

استاد باید دنبال فرصتی باشد که ازغفلت شاگرد حین اجرای حرکات استفاده کرده و توپ وسط را از زمین برداشته و به طرف گروه خود می‌دود.

 اگر شاگرد نتواند قبل از رسیدن استاد به دو متری گروهش که قبلاً با خط مشخص شده است او را با دست لمس نماید، استاد یک امتیاز کسب کرده است ولی چنانچه اگر شاگرد موفق گردید او یک امتیاز کسب می‌کند.

 در خاتمه گروهی که سریعتر مجموع امتیازاتش را به عدد مشخصی که قبلاً تعیین کرده‌اند برساند، برنده شناخته خواهد شد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- سه عدد توپ
٢- گچ رنگی یا زغال (برای مرز بندی زمین بازی)
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی