من می‌گویم چکار بکنی!

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تکامل ورشد مهارت های فیزیکی وهماهنگی بین عضلات و تقویت نیروی تجسم و حدس ورشد و پرورش مهارتهای اجتماعی دربازی های گروهی

شرح بازی و سرگرمی

 

بازیکن‌ها یک حلقه بزرگ با دستان باز درست می‌کنند سپس دست‌ها را رها می‌کنند (بین بازیکن ها باید فاصله وجود داشته باشد) یک نفر انتخاب شده و در وسط حلقه قرار می‌گیرد

نفر وسط با صدای بلند اعلام می‌کند:«من می‌گویم....دست‌ها بالا» و یا :«من می‌گویم....دست‌ راست روی گوش چپ » و همه باید فرمی را که سرگروه اعلام می‌کند را به سرعت انجام دهند. عبارت «من می‌گویم »هر بار با یک فرم نمایش اعلام می‌شود و همه بازیکن‌ها باید آن فرم را اجرا کنند.

اگر سرگروه حرکتی را اعلام کند اما عبارت«من می‌گویم » را اعلام نکند نباید کسی آن فرم را اجرا کند هر بازیکنی که اشتباه کند از دور بازی خارج می‌شود.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی