کی بود کی بود ؟ من نبودم!

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تکامل ورشد مهارت های فیزیکی وهماهنگی بین عضلات و تقویت نیروی تجسم و حدس

شرح بازی و سرگرمی

 ابتدا دو نفر بازیکن‌ها را جدا کرده و بقیه دستان هم‌دیگر را گرفته ویک دایره بزرگ درست کرده و حلقه دست‌ها را باز کرده (منظور آن ‌که به اندازه بازوان باز بین بچه‌ها فاصله وجود داشته باشد) سپس می‌نشینند آن دو نفرهم در داخل دایره قرار می‌گیرند.

چشم‌های یک نفر از افراد وسط حلقه را با دستمال بسته و دو عدد سنگ را پیش پای او روی زمین بگذارید.(برای درک بهتر شرح بازی نام او چشمان بسته می‌گذاریم)
 نفر دوم(نام او را چشمان باز می‌گذاریم) در حالی که در پشت بازیکنی که چشمهایش بسته است قرار گرفته به یکی از بچه ها اشاره می‌کند تا وارد میدان شده و آن دو سنگ را بر هم بکوبد و به جای خود باز گردد.
 سپس (چشمان باز) چشمهای دوستش(چشم‌های بسته) را تؤام با کف زدن و تکرار عبارت «کی بود کی بود، من نبودم»، از سوی بچه ها باز می‌کند

 حالا نفر وسط که چشمهایش را باز شده است، بایستی حدس بزند و آن شخص را پیدا کند که اگر حدسش درست بوده باشد جای خود را با او عوض می کند و این بار چشمهای او بسته می شود و بازی از نو شروع می شود.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد دستمال
٢- دو عدد سنگ متوسط
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی