حلقه‌های روبان رنگی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ٧ سال

اين كار به كودكاني كه هنوز رنگ‌ها را نمي‌شناسند كمك مي‌كند تا در حالي كه انگشتان‌شان را بلند يا خم مي‌كنند، رنگ‌ها را نيز ياد بگيرند از طرفی به تطابق چشم و دست کمک می‌کند.و باعث تقویت عضلات دست کودکان می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی را هم می‌توان با یک کودک انجام داد هم قابلیت اجرای گروهی دارد.

از كودك بخواهيد 5 تكه روبان از هررنگي كه مي‌خواهد انتخاب كند و به او كمك كنيد تا با آن‌ها، حلقه‌هايي را دورهرانگشت يك دست درست كند. هر انگشت بايد رنگي متفاوت داشته باشد. به کودک زمان بدهید تا روبان‌ها را دور انگشتانش بپیچد.

در مرحله بعدبه کودک بگوييد رنگ قرمز را بخواباند (كودك بايد بتواند انگشتي را كه روبان قرمز دور آن پيچيده خم كند.) همين‌طور تمام رنگ‌ها را نام ببريد تا كودك فقط آن انگشت را خم كند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تکه‌های بریده شده روبان به رنگ‌های مختلف
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی