پرتاپ توپ رنگی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این بازی هماهنگی چشم و دست، تشخیص مفهوم دوتایی (از راه تطابق بین رنگ ها) ، تشخیص تفکیک رنگ ، تمرکز حواس است.

شرح بازی و سرگرمی

چند توپ کوچک رنگی را در یک سبد کوچک جمع کنید.(توپ ها دو به دو یک رنگ باشند) از کودکان بخواهید تا به ترتیب بایستند. سپس، چند متر دورتر چند جعبه کوچک (مثل جعبه کفش )قرار دهید و هرجعبه را به یکی از رنگ‌های انتخابی (توپ‌ها)در بیاورید .از کودکان بخواهید به ترتیب با نشانه‌گیری، هر توپ را که بر‌می‌دارند داخل جعبه همان رنگ پرتاپ کنند .بعد از تمام شدن توپ‌های داخل سبد با کمک بقیه بچه‌ها تعداد توپ‌های که درست داخل جعبه افتاده‌اند را بشمارید.

 شیوه دوم:می توان جعبه‌ها را هر بار کمی دورتر چید و یا پشت سر هم چیده شود و بازی را از ساده به پیچیده تغییر داد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- توپ‌های رنگی جفت
٢- چند جعبه کفش
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروانه کیانیان