قلعه

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف این بازی سرگرمی، نشاط، افزایش دقت، تمرکز و تمرین مهارت‌های اجتماعی و ایجاد حس همدلی و اتحاد است.

شرح بازی و سرگرمی

در بازی قلعه یا نجات ابتدا بین دو نفر یارکشی می‌شود و سپس با شیوه ای مثل گردو شکستم یکی از تیم‌ها شکارچی و تیم دیگر بره آهو می‌شوند.

افرادی گروه شکارچی به گرفتن یاران گروه دیگر می‌پردازد هر کسی که شکار شد به کنج دیواری برده می‌شود که به آن قلعه گفته می‌شود.(در ابتدای بازی جای را به عنوان قلعه انتخاب و دو گروه بر سر آن به توافق می‌رسند) اگر در این حال یکی دیگر از اعضای گروه بتواند به قلعه نزدیک شده و دستش را به یکی از افراد دستگیر شده بزند آنها آزاد می‌شوند. بازی تا هنگامی که تمام افراد گروه (بره‌ها)دستگیر شوند ادامه می‌یابد و سپس جای دو گروه تعویض می‌شوند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی