رنگی به رنگی چه رنگی ؟

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی بخصوص برای کودکان زیر هشت سال برای درک مفهوم رنگ بسیار موثر است و هدفش سرگرمی، نشاط، افزایش دقت، تمرکز و تمرین مفاهیم رنگی و شناخت چرخه رنگ است.

شرح بازی و سرگرمی


این بازی  تقریباًشبیه گرگم به هوا  و بالا بلندی است با این تفاوت که یک نفر گرگ شده بقیه برای فرار از دست گرگ این شعر را بخوانند:

گرگ رنگی به چه رنگی؟ به چه رنگ‌های قشنگی؟

و گرگ یک رنگ را که در محیط اطرافش هست نام می‌برد و بچه‌ها باید سریع رنگ را پیدا کرده بر روی آن رنگ دست بگذارند اگر تا قبل از یافتن و دست گذاشتن روی رنگ گرگ آنها را لمس کرد جایشان با گرگ عوض می‌شود.

گونه‌های دیگر با شعرهای دیگری بازی می‌شود

 مانند:

ترانه اول:

•گرگ: رنگه به رنگه

•سایرین: چه رنگه؟

• گرگ: به رنگ آبی

ترانه دوم:

•گرگ:حساب گرجه فرنگی

•سایرین: به چه رنگی

•گرگ:به رنگ زرد


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی