هُپ

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

سرگرمی، نشاط، افزایش دقت، تمرکز و تمرین حفظ مضرب‌های اعداد گوناگون
از اهداف بازی محسوب می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

. در این بازی، ابتدا یک نفر از بازیکن‌هارا که از بقیه بزرگ تر است، به عنوان استاد انتخاب می‌کنند

 استاد یک عدد را انتخاب می‌کند، به طور مثال عدد ۵ را انتخاب می‌کند (انتخاب عدد اختیاری است.)
 بقیه بازیکن‌ها به شکل دایره وار می‌نشینند و استاد، یکی از اعضای گروه را انتخاب می‌کند، که باید از عدد یک شروع کند، به ترتیب، نفر دوم عدد دو، نفر سوم عدد سه و نفر چهارم عدد چهار را می‌گوید. نفر پنجم باید حواسش جمع باشد و به جای عدد ۵ کلمه «هپ» را بگوید.
 چون عدد ۵ را استاد انتخاب کرده بود به همین روش نفرات شش، هفت و ... باید اعداد مربوط به خود را بگویند.
 وقتی عدد ۱۰ می‌رسد باز باید کلمه «هپ» گفته شود. به همین ترتیب به جای مضارب عدد ۵ باید کلمه «هپ» را بگویند.
 این عدد شماری به شکل دوره‌ای ادامه پیدا می‌کند.
 کسانی که به اشتباه به جای کلمه «هپ» عدد بگویند یا کلمه «هپ» را به جای عددی غیر از مضارب ۵ بگویند،بازنده هستند و از بازی خارج می‌شوند..
 بازی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تنها یک نفر باقی بماند. آخرین نفر باقی مانده در دایره بازی به عنوان برنده شناخته می شود.

این بازی را هر بار می‌توان با مضرب یک عدد انجام داد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی