آی تخم‌مرغ گندیده/ یکی ز ما رنجیده

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هدف این بازی تقویت سرعت عمل، دقت و کنجکاوی، تقویت حواس ، تمرکز ،لذت و هیجان است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها به شکل دایره روی زمین می‌نشینند. یکی از بچه‌ها گرگ می‌شود و دور دایره پشت سر دیگران می‌چرخد.او بی سرو صدا و بدون این که کسی بفهمد، (مثلاً یک گلوله کاغذ یا یک دستمال ) راکه در دست دارد، پشت سر یکی از کودکان می‌اندازد. بازیکن‌ها باید حواس شان را جمع کنند و گرگ را زیر نظر داشته باشند تا اگر دستمال را پشت سرشان انداخت، بفهمند. نفری که گرگ دستمال را پشتش می‌اندازد، باید آن را بردارد و دنبال گرگ بدود، اگر او را بگیرد، برنده می‌شود و نفر اول در جای او می‌نشیند.

در حال تعقیب و گریز گرگ، بچه‌ها با هلهله و هیجان دوست شان را تشویق می‌کنند که گرگ را بگیرد. (اگر نتواند گرگ را بگیرد بازنده است و باید برود و وسط حلقه بزرگ بنشیند) و اگر موفق شود جای گرگ را می‌گیرد و دور دایره می‌چرخد و دستمال را پشت یکی از بچه های دیگر می‌اندازد. اگر کودکی که دستمال پشتش انداخته شده، نفهمد و بازیکن یک دور بچرخد، بچه‌ها با هم می‌خوانند:

"تخم‌مرغ گندیده/ یکی ز ما رنجیده"

و آنکه نفهمیده دستمال را پشت سر او انداخته‌اند، باید در وسط دایره ‌بنشیند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک دستمال کوچک یا یک گلوله کاغذی
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی