آلیسا ، آلیسا

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی قدیمی از بازی‌های مورد علاقه دختران است و از اهداف آن می‌توان به تقویت حس حضور و مشارکت در کار گروهی و حفظ هماهنگی و تعادل اشاره کرد.

شرح بازی و سرگرمی

“آلیسا آلیسا جینگیل آلیسا هی ”

“کلاه کاپیتان افتاد تو دریا هی”

بازیکن‌ها در دو دایره داخل هم که یکی بزرگتر و یکی کوچکتر است می‌ایستند و دست‌های همدیگر را می‌گیرند. یک دایره نشسته و دایره دیگر ایستاده و به نوبت دایره بزرگ که ایستاده با خواندن بیت اول شعر به دویدن و چرخیدن حول دایره کوچک مشغول می‌شود و بعد از بیت اول نشسته و دایره داخلی شروع به دویدن می‌کند

اما باید در جهت عکس حرکت گروه قبلی بچرخد هر کس اشتباه کند و نظم گروهش را بهم بزند باید به حلقه دیگر بپیوندد، بعد از چند بار خواندن شعر یک گروه بزرگ شده و گروه دیگر کوچک می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی