دختره گریه می‌کنه…

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها دستان هم را می‌گیرند و به صورت حلقه می‌ایستند و یک نفر در وسط حلقه می‌نشیند.

بازیکن‌ها در حالی که دور بازیکنی که در وسط حلقه نشسته و حالت گریه کردن به خودگرفته، می‌چرخند و با هم می‌خوانند.

 دختره اینجا نشسته

 گریه می‌کنه

 زاری می‌کنه

از برای من

 پرتقال من

 یکی رو بزن

یکی رو نزن

بعد اتمام شعر می‌توان به دو صورت زیر عمل کرد:

  • دخترنشسته بلند می‌شود (با چشمان بسته) و سعی می‌کند بازیکن‌های دور حلقه را بگیرد. هر کس را که بگیرد نفربعدی محسوب می‌شود که باید وسط حلقه بنشیند.
  • دخترنشسته بلند می‌شود به بازیکن‌ها اطراف حلقه نگاه می‌کند و نام یک نفر را صدا می‌زند و جای این دو نفر با هم عوض شده و بازی ادامه می‌یابد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی