خاله بزغاله

دسته : نمایشی

“خاله بزغاله” از بازی‌های دخترانه است.
شاید این بازی الهام گرفته از قصه‌ی” شنگول و منگول” باشد. گویی این داستان آنچنان تاثیر شگرفی بر کودکان داشته است که موجب ابداع این بازی به یاد و به نام بزغاله داستان شده است.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی به دو شیوه انجام می‌شود.

روش اول :

بازیکن‌ها در دو گروه به صورت دو ردیف افقی روبروی هم می‌ایستند و هر گروه دستان هم را می‌گیرند و هر گروه یک بیت از شعر را خوانده و یک یا دو گام به طرف گروه روبرویی حرکت می‌کند و درزمان خواندن بیت دیگر توسط گروه مقابل، قدم‌های آمده را به عقب بر‌می‌گردند.

سلام سلام خاله بزغاله.

علیک سلام خاله بزغاله.

-بچه داری خاله بزغاله.

نه ندارم خاله بزغاله

-پس اینا چیه خاله بزغاله

دسته گل اند، خاله بزغاله

-عیبی نداره خاله بزغاله

کدومو می‌خوای خاله بزغاله

-پس اونو می‌خوام خاله بزغاله

درپایان هر بار خواندن شعر هم به یکی از اعضای تیم مقابل اشاره می‌کنند که وارد تیمشان شود.

روش دوم :

یکی خاله بزغاله شده و از بچه‌ها مراقبت می‌کند. گرگ می‌آید و این شعر را یکی در میان با خاله بزغاله می‌خواند و سپس سعی به دزدیدن بچه‌ها از خاله بزغاله می‌کند.

-سلام سلام خاله بزغاله.

علیک سلام خاله بزغاله.

-بچه داری خاله بزغاله.

نه ندارم خاله بزغاله

-پس اینا چیه خاله بزغاله

دسته گل اند، خاله بزغاله

-عیبی نداره خاله بزغاله

کدومو می‌خوای خاله بزغاله

-پس اونو می‌خوام خاله بزغاله

(یا می‌تواند ترانه به این صورت ادامه پیدا کند )

دختر شاه رو مي‌خوام، شمش طلا رو مي‌خوام ، دختر شاه رو نمي‌ديم، شمش طلا رو نمي‌ديم، پس حالا كه اينطوري شد ...

گرگ به سمت حلقه بچه‌ها حمله می‌کند.

بچه‌ها با حرکت گرگ به سمت آنها، باید با پریدن (درجایی که ایستاده‌اند) در حالی که دستهای هم را گرفته‌اند تعادل خود را حفظ کنند.

گرگ هرنفر را که بگیرد به افراد تیم خودش اضافه می‌کند.و در حمله‌های بعدی می‌تواند با افرادش به بزغاله‌ها حمله ‌کند.وقتی همه بزغاله‌ها شکار شدند بازی از نوشروع می شود.

واین گروه ، بزغاله‌های خاله بزغاله خواهند شد و آخرین نفر باقی مانده از دور قبل نقش گرگ را بازی می‌کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی