شمع گل پروانه

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٣ تا ۶ سال

از اهداف این بازی می‌توان به ایجاد روحیه‌ی همکاری و تعاون و تسریع در انجام عمل‌ها و عکس‌العمل‌کودک و رشد مهارت‌های حرکتی اشاره کرد.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی معمولاً با ۳ یا 4 نفر انجام می‌شود. هر کدام از بازیکن ها یکی از این اسم‌ها رابرای خود انتخاب می‌کنند( شمع ،گل،پروانه،افسانه) و اگر تعدادشان بیشتر باشد می‌تواننداسامی خودشان را نیز اضافه کنند.

دو نفردو طرف یک طناب را می‌گیرند (به صورتی که وسط طناب کمی به زمین برخورد کند)، نفرسوم وسط می‌ایستد و نفرات دو طرف طناب، این شعر را شمرده شمرده می‌خوانند و طناب را می‌چرخانند :

«شمع ،گل ،پروانه ،افسانه و اسم طرفین بازی»

و نفروسط از روی طناب می‌پرد و روی هر اسمی که نتواند از روی طناب بپرد باید جایش را باآن شخصی  عوض کند. و حالا نوبت آن شخص است که از روی طناب در حال چرخش بپرد.

 

مشخصات بازی و سرگرمی
وسایل بازی : نیار به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی