دستمال

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به ایجاد روحیه‌ی همکاری و تعاون و تسریع در انجام عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها،تقویت عضلات‌پا اشاره کرد.

شرح بازی و سرگرمی

هرچه تعداد بازیکن‌ها در این بازی بیشتر باشد بازی جذاب‌تر می‌شود.

 همه افراد به شکل دایره و رو به داخل روی زمین می‌‌نشینند. (خرگوش‌ها) یکی از بچه ‌ها به عنوان گرگ انتخاب می‌شود و در حالی ‌که دستمال را در دست دارد دور دایره پشت افراد دیگر می‌‌چرخد.

او باید بدون این که بچه‌ها متوجه شوند دستمال را به پشت سر یکی از بازیکن‌ها بیندازد. آن بازیکن (خرگوش) باید دستمال را برداشته و دور بازیکنان دیگر به دنبال گرگ بدود تا او را بگیرد. نوع حرکت او باید دقیقاً مانند حرکت گرگ باشد. اگر گرگ مسیرش را از بین بچه‌‌ها انتخاب کرد خرگوش نیز همان مسیر را دنبال می‌کند.

و پارچه‌ای را که در دست دارد به گرگ ضربه می‌زند. در صورتی که پارچه با بدن گرگ برخورد کرد(جای نقش آن دو نفر با هم عوض می‌شود.) و بازی ادامه پیدا می‌کند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد دستمال
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی