گانیه

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

حفظ تعادل، تقویت عضلات پا، ایجاد هماهنگی بین دست و پا و چشم ها، ایجاد روحیه فداکاری از ویژگی های این بازی است.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی در محدوده‌ی زمین مربع شکل انجام می‌شود. ابتدا زمین بازی مشخص و بازیکنان به دو تیم یارکشی می‌شوند. اعضای یک تیم در سراسر زمین بازی پراکنده می‌شوند،اما اعضای تیم دیگر به صورت تک نفری و به صورت لی لی وارد زمین می‌شوند
 بازی بدین ترتیب آغاز می‌شود که به پیشنهاد سرگروه مهاجم، یکی از یاران با یک پا وارد زمین بازی می‌شود و به صورت لی لی به طرف بازیکنان داخل زمین حمله کرده و با دست آنها را لمس می‌کند که موجب سوختن و خارج شدن آنها از داخل زمین بازی می‌شود.

 البته در این میان فردی که لی‌لی می‌رود سعی دارد با سرعت بیشتر و حفظ تعادل، وضیفه‌اش را انجام دهد و بازیکنان داخل زمین نیز سعی بر این دارند که با فرار کردن، از دسترس حریف مهاجم دور بمانند.
 حال چنانچه اگر بازیکن مهاجم خسته شده و پای دیگرش را نیز روی زمین بگذارد بازنده است. و بایستی نفر دیگری بنا به پیشنهاد سرگروه داخل زمین بیاید و رَوَند بازی را حفظ کند. این بازی تا لی‌لی رفتن آخرین نفر از گروه مهاجم ادامه می‌یابد چنانچه اگر توانسته باشند تمام بازیکنان داخل زمین را لمس کنند، در دور بعدی جای دو گروه عوض می‌شود و آنها داخل زمین قرار می‌گیرند و گرنه در دور بعدی نیز به عنوان گروه مهاجم بازی خواهند کرد.

 هر برد یک امتیاز دارد و در آخر بازی، هر کدام از گروه ها بتواند امتیازات خود را به حد نصاب براسند برنده بازی اعلام می گردد.

      نکته: محوطه بازی را می توان به شکل دایره نیز خط کشی کرد.


مشخصات بازی و سرگرمی
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی