کلید در انبارتاریک

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی افزایش دقت و تمرکز در شنیدن، افزایش سرعت انتقال مفاهیم،تقویت مهارت‌های تعادلی است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها در یک دایره بزرگ روی زمین می‌نشینند. مربی دو نفر ازبازیکن‌ها را انتخاب می‌کند«بازیکن شماره یک و بازیکن شماره 2» و به بقیه بازیکن‌ها می‌گوید: ( اینجا یک انبار تاریک است و« نفر شماره یک» کلیدش را در طول روز داخل انیار بزرگ گم کرده است حالا شب است انبار هم تاریک است و او می‌خواهد کلیدش را پیدا کند و از طرفی دوست او (بازیکن شماره دو )می خواهد مراقب دوستش باشد که او داخل انبار بزرگ گم نشود پس همراه او وارد انبار می‌شود پس چشم هردو نفر را می‌بندم تا چیزی را نبینند و مثلا همه جا تاریک شود. ) مربی بعد از توضیح بازی چشم این دو نفر را می بندد.

و دسته کلیدی را به یکی از بازیکن‌ها می‌دهد (یکی از اعضا که در دایره حلقه روی زمین نشسته )تادسته کلید را در دستش گرفته و تکان داده و صدا تولید کند دو کودکی که چشمهایشان بسته است باید به صدا گوش کنند نفر اول باید جایی کلید را پیدا کند و نفر دوم هم باید دوستش رابیابد.

  • دسته کلید بعد از تکان خوردن و تولید صدا باید به سرعت در حالی که بچه ها مراقب هستند صدای تولید نکنند دست به دست بچرخد و به بخشی دیگر از حلقه هدایت شود. و باز از آن سوی حلقه صدا شنیده شود»
  • اگر نفر اول«بازیکن یک» بتواند دسته کلید را بیابد بازی قطع شده و دو نفر دیگر داوطلب بازی می‌شوند. و اگر «بازیکن شماره دو» قبل از پیدا شدن دسته کلید بتواند «بازیکن اول» را بگیرد در دور بعد او یابنده کلید خواهد بود و دوستش «نفر اول» باید بنشیند و یک داوطلب جدید نقش «بازیکن دوم» را بازی کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک دسته کلید
٢- دو عدد پارچه ‌ی تمیز برای بستن چشم (چشم بند)
زمان بازی : روز