وسطی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی را می‌توان با هدف ایجاد هیجان و شادمانی، تقویت حس بینایی، واکنش سریع و همچنین مهارت در نشانه‌گیری، برای کودک انتخاب کرد.
و برای نوجوان با هدف بالا بردن، دقت و سرعت عمل، هوشیاری و همیاری،تقویت روحیه تعاون
انعطاف پذیری بدن،ایجاد هماهنگی اعضا و اعصاب و دقت در نشانة‌گیری انتخاب کرد.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی با یک توپ انجام می‌شود و بازیکن‌ها به دو دسته می‌شوند و مشخص می‌کنند که اول کدام گروه، وسط باشد. گروهی که وسط نیست، هم دو دسته می‌شود و هر دسته در یک طرف زمین بازی قرار می‌گیرد.آن‌ها سعی می‌کنند با نشانه رفتن و زدن افراد گروه وسطی، باعث باختن و اخراج آن‌ها بشوند. توپ را از یک طرف به طرف دیگر پرتاب می‌کنند تا به یکی از افراد وسط بخورد. افراد وسط هم سعی می‌کنند با جا خالی دادن نگذارند توپ به آن‌ها بخورد. هر کس توپ به او بخورد، از بازی بیرون می‌رود.

اگر کسی توپ را بدون تماس با بدن خود یا زمین در هوا بگیرد (گل بگیرد ) می‌تواند یکی از یارانش را که از بازی بیرون رفته، دوباره به وسط بیاورد، یا اگر یک بار سوخت، از بازی خارج نشود. پرتاب توپ از این طرف به آن طرف آن‌ قدر ادامه پیدا می‌کند تا تنها یک نفر در وسط باقی بماند. اگر تا 10شماره (ده بار پرتاب توپ طرفین) نتوانند او را هدف اصابت توپ خود قرار بدهند ،تمام یاران اخراجی گروهش را احیا کرده و در نتیجه همگی به میدان می‌آیند و بازی ادامه می‌یابد.

 و در صورتی که توپ به آخرین نفری که در میدان باقی مانده برخورد کند جای بازی عوض شده وبا جا‌به‌جا کردن جای دو تیم بازی ادامه می‌یابد.

برخی مقررات بازی:

  • اگر تمامی بازیکنان میانی در محدودهٔ میدان باشند، هر توپ گرفته شده به عنوان یک امتیاز ذخیرهٔ ضد اخراجی محسوب می‌شود و اخراجی و اخراج‌ها را به تأخیر می‌اندازد.
  • گرفتن توپ پس از برخورد با زمین موجب سوختن بازیکن است.
  • معمولاً خطوطی برای دور محوطه بازی و برای کسانی که توپ را پرتاب می‌کنند در نظر گرفته می‌شود که اگر پرتاب کننده جلوتر از خط خود باشد و کسی را با توپ زده باشد پرتاب او قبول نمی‌شود و اگر بازیکنان میانی از خط محوطه خود خارج شوند از بازی اخراج می‌شوند تا وقتی گلی برایشان گرفته شود -کسی توپ را در هوا بگیرد و او را وارد بازی کند- یا تا وقتی که یک نفر بماند و ده پرتاب را پشت سر بگذارد.
  • گاهی هم با در نظر گرفتن موقعیت وسطی‌ها، به جای نشانه‌گیری و زدن حریف وسطی، توپ را برای فریب و شیرین‌کاری هم که شده به دوستان مقابل پاس کاری می‌کنند تا ‌آن‌ها حسابشان را برسند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک توپ سبک
گردآورنده : پریسا حسنی